Finantsolukorra monitooring

Mis on finantsolukorra monitooring?

Vesiir tõi esimesena Eestis turule teenuse, mis  aitab alustavatel väikeettevõtjatel regulaarse finantsolukorra monitooringu ja aruannete abil analüüsida oma äritegevuse finantsaspekti ning juhtida ettevõtet teadlikumalt ja oskuslikumalt.Finantsolukorra monitooring

Finantsaruanded annavad ettevõtte kohta palju informatsiooni, kuid selleks peab neid oskama lugeda ja tõlgendada. Kasutades mitme järjestikulise perioodi aruandeid, võib mõndagi järeldada ka tulevase äritegevuse kohta. Seega aitab igakuine finantsandmete monitooring Sul regulaarselt jälgida oma ettevõtte tervislikku seisundit, hinnata võimalikke riske ning teha korrektiive igapäevases juhtimistöös.

Milliseid näitajaid jälgime?

 1. Bilanss
  • Bilanss iseloomustab ettevõtte majanduslikku seisukorda, mis on kujunenud eelmiste perioodide tegevuse tulemusena.
 2. Kasumiaruanne
  • Kasumiaruannet koostame me jälgimaks, et tulud oleksid suuremad kui kulud. Paraku ei pruugi suur kasuminumber viidata heale rahalisele olukorrale.
 3. Rahavoogude aruanne otsemeetodil
  • Meie otsemeetodil koostatud rahavoogude aruanne näitab teile ettevõtte tegelikke raha liikumisi.
 4. Rentaablusnäitajad – Sinu ettevõtte tasuvuse jälgimine
  • Müügikäibe puhasrentaablus – kui kasumlik Su ettevõte on?
 5. Efektiivsusnäitajad – Sinu ettevõtte varade kasutamise jälgimine
  • Rahade laekumine. Klientide võlad meile. Keskmine raha laekumise välde .
  • Varud. Keskmine varude käibe välde näitab varude ringlemise kiirust ehk mitme päeva jooksul ettevõte keskmiselt oma varud müüb.
  • Varad ja põhivarad.
 6. Likviidsusnäitajad – Sinu ettevõtte võime täita oma võlakohustusi
 7. Võõrkapitali kasutamise näitajad (kui on vajalik)
 8. Muud näitajad (vastavalt olulisusele ja kokkuleppele)
  • turunduskulud;
  • üldhalduskulud;
  • tööjõukulud;
  • keskmine päevane müük;
  • keskmine klientide/ostude arv;
  • püsikulude muutused;
  • toote omahinna ja tootmiskulude muutused;
  • müügihinna muutused;
  • materjalikulud;
  • amortisatsioonikulud;
  • müüdud toodangu maksumus.

Alustame sellest, et koos Sinuga vaatame üle ja võrdleme Sinu ettevõtte majandustulemusi ja rahandussuhtarve sama või sarnase tegevusala ettevõtete keskmisega (võimalik on võrrelda kuni 60 suhtarvu). Siin saad tutvuda meie raamatupidamise ja teiste teenuste hindadega.

Helista meile telefonil +372 680 6030, +372 502 5203 või kirjuta! Võta juba täna kontroll oma firma finantstulemuste üle enda kätte. Küsi pakkumist!

Täname!

Saame kokku ja arutame - lepime selle kokku Teile sobival ajal.

Kontakteerume esimesel võimalusel!