Alustava ettevõtja raamatupidamise ABC

Kas raamatupidamisteenuse pakkuja valikule tuleb juba ettevõtet luues mõelda?

Hea äriplaani olemasolu on Sinu uue ettevõtte edukuse üks alustala. Veelgi suuremat rolli märgib see, kuidas Sa selle äriplaani ellu suudad viia – kui hästi teed turundust, kuidas suudad müüa, kui õigeid inimesi valida jne.

Kas oled arvestanud ka sellega, et alustava ettevõtte juht peab väga lühikese aja jooksul lisaks oma ettevõtte põhitegevuse käivitamisega organiseerima ka kogu firma töökorralduse – alates raamatupidamise sisseseadmisest kuni töötajate valikuni. Tihti ei anna firma juht endale aru, kui suur töö on ainuüksi erinevate seadustega ette nähtud dokumentatsiooni koostamine. Nende hulgas on nii raamatupidamise, tööseadusandluse, töötervishoiu kui ka töökeskkonnaga seotud dokumendid. Hoolimata sellest, et paljud sellised eeskirjad võivad tunduda asjatu bürokraatiana, on ettevõtte juhile seadusega pandud kohustus neid täita. Juba ettevõtte esimestel elupäevadel peab firmajuht tegelema muuhulgas selliste teemadega nagu kontoplaan, haigekassa, töötuskindlustus jpm. Lisaks peab ettevõtte omanik olema kursis ka erinevate maksudega, nende tasumise tähtaegade ja määradega.

Et Sind sellel etapil aidata, panime kokku Alustava ettevõtja raamatupidamise ABC, mis annab Sulle ülevaate olulisematest raamatupidamisega seotud nõuetest. Kliki siia ja tõmba see oma arvutisse!

Sildid ,