Äri- ja finantsanalüüs

Vesiir tõi esimesena Eestis turule teenuse, mis aitab erinevas suuruses ettevõtjatel regulaarse finantsolukorra monitooringu ja aruannete abil analüüsida oma äritegevuse finantsaspekti ning juhtida ettevõtet teadlikumalt ja oskuslikumalt. Äri- ja finantsanalüüs on suunatud ettevõtjale, kes soovib saada nõu ja abi, et ettevõtet edukalt juhtida ning äritulemusi parandada.

Finantsaruanded annavad ettevõtte kohta palju informatsiooni, kuid selleks peab oskama neid lugeda ja tõlgendada. Kasutades mitme järjestikulise perioodi aruandeid, võib nii mõndagi järeldada ka tulevase äritegevuse kohta. Seega aitab igakuine finantsandmete monitooring Sul regulaarselt jälgida oma ettevõtte tervislikku seisundit, hinnata võimalikke riske, optimeerida tegevusprotsesse ning teha korrektiive igapäevases juhtimistöös.

Milliseid näitajaid jälgime?

 1. Bilanss
  • Bilanss iseloomustab ettevõtte majanduslikku seisukorda, mis on kujunenud eelmiste perioodide tegevuse tulemusena.
 2. Kasumiaruanne
  • Kasumiaruannet koostame me jälgimaks, et tulud oleksid suuremad kui kulud. Paraku ei pruugi suur kasuminumber viidata heale rahalisele olukorrale.
 3. Rahavoogude aruanne otsemeetodil
  • Meie otsemeetodil koostatud rahavoogude aruanne näitab Sulle ettevõtte tegelikke raha liikumisi.
 4. Rentaablusnäitajad – Sinu ettevõtte tasuvuse jälgimine
  • Müügikäibe puhasrentaablus – kui kasumlik on Sinu ettevõte?
 5. Efektiivsusnäitajad – Sinu ettevõtte varade kasutamise jälgimine
  • Rahade laekumine. Klientide võlad meile. Keskmine raha laekumise välde.
  • Varud. Keskmine varude käibe välde näitab varude ringlemise kiirust ehk mitme päeva jooksul ettevõte keskmiselt oma varud müüb.
  • Varad ja põhivarad.
 6. Likviidsusnäitajad – Sinu ettevõtte võime täita oma võlakohustusi
 7. Võõrkapitali kasutamise näitajad (kui on vajalik)
 8. Muud näitajad (vastavalt olulisusele ja kokkuleppele)
  • turunduskulud;
  • üldhalduskulud;
  • tööjõukulud;
  • keskmine päevane müük;
  • keskmine klientide/ostude arv;
  • püsikulude muutused;
  • toote omahinna ja tootmiskulude muutused;
  • müügihinna muutused;
  • materjalikulud;
  • amortisatsioonikulud;
  • müüdud toodangu maksumus.

Alustame sellest, et koos Sinuga vaatame üle ja võrdleme Sinu ettevõtte majandustulemusi ja rahandussuhtarve sama või sarnase tegevusala ettevõtete keskmisega (võimalik on võrrelda kuni 60 suhtarvu).

Küsi pakkumist! Leiame Sinu ettevõtte jaoks parima lahenduse.
Helista telefonil +372 680 6030, +372 502 5203 või kirjuta meile!

Täname!

Oleme teie kirja kätte saanud!