Majandusaasta aruanne

Majandusaasta aruanne – Sinu ettevõtte finantsvisiitkaart!

Hästi koostatud majandusaasta aruanne näitab ettevõtte usaldusväärsust klientidele, konkurentidele, koostööpartneritele ja ka teistele, kes tunnevad huvi Sinu ettevõtte käekäigu ja jätkusuutlikuse vastu. Aastaaruanne on hea infoallikas ka koostööpartneri valikul, näidates millistel tingimustel ja kas üldse on selle ettevõttega mõtet tehinguid teha ning annab ettevõtjale endale olulist infot juhtimisalaste otsuste tegemiseks.

Majandusaasta aruandes nõutava avalikustatava informatsiooni hulk sõltub ettevõtte suurusest. Mida suurem on ettevõte, seda põhjalikumalt tuleb äriregistrile esitatavas aruandes info avalikustada. Normide kohaselt jagatakse ettevõtjad nelja kategooriasse: mikroettevõtjad, väikeettevõtjad, keskmise suurusega ettevõtjad ja suurettevõtjad.

Pole vahet, kui suur on Sinu ettevõte – majandusaasta aruanne on kohustuslik kõigile Eesti äriühingutele. Pääsu ei ole ka nendel ettevõtetel, kellel aruandeperioodil majandustegevust ei toimunud.

Küsi pakkumist! Leiame Sinu ettevõtte jaoks parima lahenduse.
Helista telefonil +372 680 6030, +372 502 5203 või kirjuta meile!

Täname!

Oleme teie kirja kätte saanud!