Ettevõtte asutamine osakapitaliga, mille suuruseks on 1 sent

Täna kütab kirgi osaühingu ehk OÜ asutamise muudatus, mis jõustus 1.veebruarist 2023.

Alates 1. veebruarist 2023 hakkasid kõikidele registris olevatele ettevõtetele ja mittetulundusühingutele kehtima ühtsed reeglid. Kaotati minimaalse osakapitali nõue. See tähendab, et osaühingut ei saa enam asutada sissemakset tegemata. Äriseadustiku § 1401 Asutamine sissemakseid tegemata muutub alates 01. veebruarist 2023 kehtetuks.

Osaühingu võib seaduse jõustumise järgselt asutada osakapitaliga, mille suuruseks on 1 sent, kuid pankrotimenetluse korral on ajutisel halduril õigus nõuda osanikult ajutise halduri tasu ja kulutuste katmist 2500 euro ulatuses, kui osaühingu osakapital on alla 2500 euro ja juriidilise isiku enda varast selle nõude rahuldamiseks ei piisa.

Minimaalse osakapitali nõude kaotamise tulemusena muutus kehtetuks säte, et osaühingu netovara (omakapital) peab olema vähemalt sama suur kui on seaduses sätestatud minimaalne osaühingu osakapitali suurus.

Võta meiega ühendust, kui soovid asutada oma ettevõtte, vajad raamatupidamisteenust või suure kogemustepagasiga partnerit konsultatsioonide osas.