Kas teha ise raamatupidamist või palgata raamatupidaja?  

Alles alustasid ja oled nüüd väikeettevõtte omanik ning mõtled, mida teha – proovida ise oma numbrid kokku saada ja raamatupidamine korras hoida või palgata siiski raamatupidaja? Ettevõtjal tuleb teha otsus, kas ta suudab säilitada korrapärast finantsarvestust ning tagada, et tema ettevõte vastab finantsnõuetele ja seadusandlusele. See on äärmiselt oluline, kuna ebakorrektne raamatupidamine võib ettevõttele põhjustada palju probleeme.

Raamatupidamine ei ole koht kust kokku hoida. Isegi siis, kui sa oled alles alustav ettevõtja, ei soovita me oodata raamatupidaja palkamisega. Miks? Alustaval ettevõtjal ei ole selget arusaama, kui kiiresti kasvab raamatupidamise maht ja kui keerukaks võib see muutuda ettevõtte kasvades. Korrektne raamatupidamine nõuab päris palju õppimist ja praktikat, mistõttu võib tekkida nii mõnigi viga, mis läheb kalliks maksma.

Raamatupidaja aitab ettevõtjal sisseseada kogu raamatupidamise, koostada eeskirjad, korraldab dokumendihalduse, korraldab kogu aruandluse, põhivarade arvestus, töötajatega seotud kanded, maksuarvestus, arvete koostamine ja esitamine, müügi- ja ostutellimuste töötlemine ning finantsaruannete ettevalmistamine. Käibemaksu kohuslase korral on vaja tegeleda käibemaksu, sh kontrollida ostuarvete andmete piisavust, koostada igakuiselt käibedeklaratsioon ja TSD deklaratsioon. Kui tegeled välismaale müügiga, siis on vaja koostada VD deklaratsioonid, välismaiste ostude korral tuleb mängu pöördmaksustamine.

Lisaks aitab raamatupidaja ettevõtjal kavandada finantsstrateegia, nõustab investeeringute teemal ja hoiab raamatupidamise ajakohasena vastavalt seadusele ja regulatsioonidele, koostab aruandeid ja teeb prognoose.

Siinkohal toome välja mõned kohad, mida tasub kaalumisel arvestada:
  • TEADMISED RAAMATUPIDAMISEST – Kui sul on varasem kogemus ja teadmised raamatupidamisest, võid kaaluda ise raamatupidamise tegemist. Kui sul puuduvad vajalikud teadmised, tasub kaaluda palgata raamatupidaja, et vältida kulutusi valede otsuste parandamiseks.
  • AEG – Raamatupidamine nõuab aega ning kui sul on ettevõtte teiste tegevuste kõrvalt keeruline leida selleks piisavalt aega, siis on mõistlik palgata raamatupidaja kohe.
  • ÕIGUSAKTIDE TUNDMINE – Raamatupidaja peaks olema kursis kõigi seadusandlike nõuetega, mis ettevõtte raamatupidamises tuleb täita. Ettevõtja peab ennast erinevate seadusemuudatustega pidevalt kursis hoidma. Kui sul pole piisavalt teadmisi seadusandlusest ja aega ning oskust seadust lugeda, tasub kaaluda raamatupidaja palkamist. Raamatupidamisteenuse pakkujal on olemas selleks oskused, kogemustepagas ja teadmised ning ta vastutab oma töö eest.
  • RISKID – Raamatupidamine nõuab täpsust ning vigade tegemine võib kaasa tuua rahalisi trahve ja probleeme. Seaduse mitte tundmine ei vabasta ettevõtjat vastutusest!
  • HIND – Raamatupidamisteenus võib esmapilgul tunduda kulukas, kui sinu finantsressursid on piiratud. Siinkohal  on oluline mõelda kõigele eelnevale ja langetada otsus.

Lõppkokkuvõttes on otsus ise raamatupidamist teha või raamatupidaja palgata ettevõtte eripärast, ettevõtja oskustest ja vajadustest lähtuv. Võta meiega ühendust ja aitame leida Sinu ettevõtte jaoks parima lahenduse. Helista telefonil +372 680 6030, +372 502 5203 või kirjuta meile!