Kellele on Töökeskkonna riskianalüüsi esitamine kohustuslik?

Riskianalüüsi esitamine on kohustuslik kõigile ettevõtetele, milles keegi teeb tööd, olgu siis töötajana töölepingu alusel või juhatuse liikmena ehk töösuhte olemasolu ei ole oluline. Kui Teie ettevõttes töötajaid ei ole ja juhatuse liikmega ei ole sõlmitud töölepingut, siis ei saa välistada töö tegemist, sest tööd võib teha ka juhatuse liige tasu saamata. Ja kui tehakse tööd, siis tuleb ka esitada töökeskkonna riskianalüüs.

Ettevaatusega tuleks suhtuda infosse, et Tööinspektsioonile ei pea riskianalüüsi esitama ettevõtted, kus töötajad ei ole või juhatuse liige on kantud töötamise registrisse ainult juhatuse liikmena ehk ta täidab ainult äriseadustikus nimetatud juhatuse liikme funktsiooni ning ei tee ettevõtte heaks tööd. Tööna võib klassifitseerida igasugust juhatuse liikmena juriidilise isiku heaks tegutsemist.

Kindlasti on vale arusaam, et sarnaselt ei pea riskianalüüsi esitama juhatuse liige, kes on töötamise registrisse kantud lisaks ka võlaõigusliku lepingu alusel tööd tegeva isikuna.

Kui sinu ettevõttes on varasemalt ehk enne 1. märtsi 2021. a koostatud riskianalüüs, siis tuleb see lihtsalt elektroonselt edastada Tööinspektsioonile hiljemalt 2021. aasta 1. septembriks. Juhul, kui näiteks kontrolli käigus on varasemalt riskianalüüs Tööinspektsioonile edastatud ja riskianalüüsi ei ole muudetud (täiendatud), siis ei tule ettevõttel juba edastatud riskianalüüsi täiendavalt Tööinspektsioonile 1. septembriks edastada.

Väikestele kass/koer tüüpi ettevõtetele soovitame koostada riskianalüüsi Tööinspektsiooni iseteeninduskeskkonnas, mis asub lingil https://iseteenindus.ti.ee/login. Hakates ise paberil pusima, on kordi keerulisem ja ajamahukam. Olles testinud TI keskkonnas riskianalüüsi esitamist, siis arvestage tunnise ajakuluga.

Pilt: TI keskkond

Jah, riskianalüüsi täites leiate nii mõnegi kulmukergitava küsimuse ja vastusevariandi, mis tekitavad segadust ja sunnivad juhatuse liiget enesega peegli ees tõtt vaatama ja oma elu üle järele mõtlema:D

Kokkuvõtvalt võiks öelda, et kulutage see tunnike iseteeninduskeskkonnas ja saage teada ….

Tehniliselt on riskianalüüsi jms dokumentatsiooni näol tegemist riskimaandusega, millega ettevõte saab ennast hilisemalt kaitsta, kui keegi peaks näiteks avastama, et tal on ettevõttes töötamisest tekkinud kutsehaigus.

NB! Selliseks avastajaks võib osutuda ka uuele omanikule ettevõtte müünud varasem juhatuse liige.