Muudatused, mis ootavad sind töötamise registreerimisel ees 1.jaanuari hommikul

Aalates 1. jaanuarist 2019 tuleb hakata töötamise registrisse märkima tööaja määra. Ametinimetuse ja töökoha aadressi märkimine muutuvad kohustuslikuks.

Pilt: Pixabay

Tööaja määr:
• Viimast korda tuleb tööaja määr deklaratsioonile TSD märkida detsembrikuu eest
10. jaanuariks 2019 esitataval TSDl. Järgmistele deklaratsioonidele tööajamäära
enam märkima ei pea.
• Deklaratsioonil TSD märgitud tööaja määr, mis erineb 1st, kantakse TSDlt
töötamise kande juurde üle.
• Kui TSDl tööaja määra märgitud ei ole, siis kuvatakse töötamise kande juures
vaikimisi tööaja määr 1.
• Tööaja määra saab märkida vahemikus 0,01 kuni 1,00.


Kohustuslikuks muutub ametinimetuse ja töökoha aadressi märkimine töötamise registrisse:

• Töötamist ilma ametinimetuse ja töökoha aadressita enam registreerida.
• Olemasolevaid töötamise kandeid ei saa muuta ega lõpetada, kui ametinimetust ja töökoha aadressi märgitud ei ole.

Hiljemalt 1.aprilliks 2019 tuleb olemasolevatele kehtivatele töötamise kannetele lisada ametinimetus ja töökoha aadress.

NB! Ametinimetus ja töökoha aadress tuleb sisestada klassifikaatorist. Vabatekstina aadressi täpsustus ja/või ametnimetus tuleb lisada siis, kui täpne aadress või ametinimetuse viies tase (neli esimest tuleb alati leida klassifikaatorist) ei ole klassifikaatorist leitavad.

Töökoha aadressi määramise juhend SIIN
Ametijuhendi märkimise juhend SIIN

Allikas: Maksu- ja Tolliamet