Esita tegelik kasusaaja äriregistri ettevõtjaportaali

Selgita, kes on tegelik kasusaaja. 1. septembril jõustus rahapesu ja terrorismi tõkestamise seaduse muudatus, mille alusel peavad juriidilised isikud hakkama äriregistri ettevõtjaportaalis avaldama infot oma tegelike kasusaajate kohta.

Kui varasemalt oli klientide taustauuringu tegemiseks tegelike kasusaajate tuvastamise kohustus ainult krediidi- ja finantseerimisasutustel, siis edaspidi laieneb see ka teistele juriidilistele isikutele.

Eestis on ligikaudu 120 000 juriidilist isikut, kes peavad hakkama äriregistris tegelike kasusaajate andmeid avaldama. Nimetatud andmed tuleb esitada äriühingutel, sihtasutustel ja mittetulundusühingutel (va korteri- ja hooneühistud). Info tuleb avaldada füüsilistest isikutest kasusaajate kohta, kelle otsene või kaudne osalus või muul viisil kontroll ettevõttes on üle 25 protsendi.

Tegelike kasusaajate andmeid saab esitada äriregistri ettevõtjaportaalis. Selleks tuleb ühingu esindusõiguslikul isikul ID-kaardi või Mobiil-ID’ga portaali siseneda, vajutada avalehel lingile “tegelikud kasusaajad määramata” ning määrata isik(ud) olemasolevast valikust või sisestada isiku(te) andmed: nimi, isikukood, riik ja roll.

Pärast isikute lisamist, kajastuvad andmed automaatselt ka äriregistri teabesüsteemis.

Korduvad küsimused tegelike kasusaajate andmete esitamise kohta
Juhend ettevõtjaportaalis andmete avaldamiseks

Allikas: Registrite ja Infosüsteemide Keskus

Loe lisaks