Vastuvõtukulud ettevõtluses: Kuidas jääda maksuvabaduse piiridesse?

Vastuvõtukulud ettevõttes ehk kuidas jääda esinduskuludega maksuvabastuse piiridesse? Kui ettevõte võtab vastu äripartnereid või külalisi, on lubatud teatud ulatuses teha vastuvõtuga seotud kulutusi, mis on maksuvabad ja kanda need esinduskuludesse. Nende kulude alla kuuluvad toitlustamine, majutamine, transport ja kultuurilised tegevused.

Maksuvabade vastuvõtukulude piirid

Seadusandja on määranud maksuvabade vastuvõtukulude piirmääraks 32 eurot kuus pluss lisaks 2% ettevõtte palgafondist (isikustatud sotsiaalmaksuga väljamaksete summa, brutopalgad), seda kumulatiivselt kalendriaasta lõikes. See tähendab, et kui ühes kuus ei ole vastuvõtukulusid tehtud, on võimalik järgmisel kuul teha topelt kulutusi või kasutada terve aasta limiiti näiteks detsembris.

Käibemaks ja deklareerimine

Oluline on meeles pidada, et käibemaksukohustuslasena ei tohi ettevõte neilt kuludelt käibemaksu tagasi küsida. Igakuised vastuvõtukulud tuleb deklareerida TSD lisas 5. Kui ettevõttel tekib näiteks aprillis suuremad vastuvõtukulud ja tulumaks on nende pealt makstud, kuid aasta jooksul tekib vastuvõtukulude limiiti juurde, siis on lubatud teha maksuametile esitatud deklaratsioonis ümberarvestus. Ülejäänud limiiti ei kanta aga järgmisse aastasse üle.

Näide vastuvõtukuludest

Kujutame ette, et ettevõtte Y palgafond on 10 000 eurot kuus. Maksuvaba vastuvõtukulude piir oleks sel juhul 32 eurot + 2% palgafondist, ehk 32 eurot + 200 eurot = 232 eurot kuus. Kui aprillis toimus suurem konverents, kus kulutati 500 eurot vastuvõtukuludele, siis tuleb ettevõttel maksta tulumaksu 500 eurot – 232 eurot = 268 euro pealt. Kui aga järgnevatel kuudel vastuvõtukulusid ei ole ja aasta lõikes ei ületa ettevõte oma maksuvaba limiiti, saab teha ümberarvestuse ja tulumaksu tagasi küsida.

Ettevõtted peaksid hoolikalt jälgima oma vastuvõtukulusid ja pidama silmas maksuvabade piirmäärade raames püsimist. On tark planeerida suuremahulised vastuvõtud juba aasta alguses (mitte algusesse), et vältida aasta lõpus limiidi ületamist ja võimaldada endale paindlikkust teha ümberarvestusi, kui aasta jooksul koguneb limiiti juurde. Selline lähenemine võimaldab ettevõttel maksimeerida oma vastuvõtukulude eelarvet ja vähendada ülemäärast maksukoormust.

Aitame hea meelega esinduskulud kontrolli alla saada ja vastuvõtukuludega seotut selgitada. Ärge laske maksuküsimustel varjutada peo rõõmu – olge teadlikud ja hoolikad, et tagada sujuv ja murevaba pidustuste aeg.