Viis võimalust töötajate tervist maksuvabalt edendada

Tulumaksuseaduse muudatuse kohaselt ei maksustata erisoodustusena mitmeid töötaja tervise edendamiseks tehtavaid kulutusi kuni 100 euro ulatuses töötaja kohta kvartalis. Oluline on aga siinkohal teada, et maksuvabad tervise- ja sporditoetus on võimalik vaid siis, kui tööandja võimaldab seda kõikidele töötajatele. Lähemalt räägib raamatupidamisettevõtte Vesiir OÜ asutaja ja juht Enno Lepvalts.

Tööandja saab maksuvabalt hüvitada tervise- ja spordikulusid kuni 100 euro ulatuses iga töötaja kohta kvartalis. Summa on arvestatud koos käibemaksuga ning töötaja tarbeks tehtud tervise- ja spordikuludelt ei saa sisendkäibemaksu maha arvata. „100 eurot võib ära kasutada korraga ühel päeval või kolme kuu jooksul, kuid seda summat ei saa üle kanda järgmistesse kuudesse ega anda teistele töötajatele. Kogemuste järgi võin öelda, et mõni inimene suudaks kulutada sporditegemiseks palju rohkem, mõni aga ei suuda niigi palju ja kahjuks umbes pooled töötajad ei lasegi midagi hüvitada,” nendib Lepvalts, kelle hinnangul võiksid töötajad julgemalt tööandjalt spordi- ja terviseedenduseks toetust küsida, seda enam, et toetus kohandub ka ravikindlustusele.

Kui ühel töötajal on mitu tööandjat, võib iga tööandja talle kohaldada 100 euro ulatuses tervise- ja spordikulude maksusoodustust. Samas ei hõlma maksusoodustus sporditarvete ja riiete ostu ega lisateenuseid nagu transport, parkimine või garderoobitasu.

Lepvalts toonitab, et erisoodustuseta on kuni 100 euro eest töötaja tervise hüvanguks tehtavad kulutused ainult siis, kui tööandja võimaldab hüvitamist või kasutamist kõigile töötajatele. „Töötaja enda otsustada on, kas ta kasutab võimalust või mitte. Aga kui tööandja osadele töötajatele võimaldab ja kasvõi ühele mitte, siis ei ole kulutused maksuvabad. Samas ei pea tööandja tegema peale võimaldamise midagi lisaks, näiteks kui ettevõttele kuulub jõusaal või mõni seade, mille kasutamist ta töötajatele võimaldab, aga mõni töötaja tahaks treenida teistsugusel masinal, ei ole tööandja kohustatud seda uut seadet soetama.”

Maksuvabad tervise edendamise kulud on:
1) avaliku rahvaspordiürituse osavõtutasu, näiteks jalgrattamaratonist osavõtutasu;
2) sportimis- või liikumispaiga regulaarse kasutamisega otseselt seotud kulutused, näiteks spordisaali, ujula jms kasutustasu;
3) tööandja olemasolevate spordirajatiste ülalpidamiseks tehtavad kulutused, näiteks tööandjal võib olla staadion, ujula, jõusaal vms;

4) kulutused tervishoiutöötajate riiklikusse registrisse kantud või vastavat kutsetunnistust omava taastusarsti, füsioterapeudi, tegevusterapeudi, kliinilise logopeedi või kliinilise psühholoogi teenustele;
5) ravikindlustuslepingu kindlustusmaksed.

Tervise- ja spordikulusid saab maksuvabalt hüvitada töötajale, ametnikule, juhtimis- või kontrollorgani liikmele, samuti füüsilisele isikule, kes müüb tööandjale kaupu pikema aja jooksul kui kuus kuud. Aga ka töövõtu-, käsundus- või muu võlaõigusliku lepingu alusel töötavale või teenust osutavale füüsilisele isikule. Samas lühiajalise käsunduslepi nguga töötajad, näiteks tööampsajad või vabakutselised kaastöötajad võib tööandja välistada. Tulumaksuseadus lubab neile maksuvabalt tervise edendamise kulutusi teha, aga samas ei loeta neile soodustuse mittepakkumist tingimuse rikkumiseks.

Kui vajad nõu, siis võta ühendust! Enno Lepvalts, e-mail enno@vesiir.ee või helista +372 5025 203.