Uus teenus aitab alustavatel ettevõtjatel regulaarselt analüüsida oma äritegevuse finantsaspekte

 

Ecovis Vesiir toob esimesena Eestis turule teenusepaketi, mis  aitab alustavatel väikeettevõtjatel regulaarse finantsolukorra monitooringu ja aruannete abil analüüsida oma äritegevuse finantsaspekti ning seeläbi juhtida ettevõtet teadlikumalt ja oskuslikumalt.

Eesti ettevõtluspoliitika 2007-2013 rakendusplaani viimase aruande kohaselt jääb kolm aastat pärast loomist ellu veidi vähem kui 2/3 Eesti ettevõtetest. Üheks põhjuseks, miks kolmandik ettevõtetest nii kiiresti oma tegevuse lõpetab, on juhtide vähene kursisolek firma finantsolukorraga. Eelmisel sügisel Ecovis Vesiiri poolt läbi viidud raamatupidamisteenust kasutavate ettevõtete uuring näitas, et 45% väikeettevõtete juhtidest ei kasuta finants- ja juhtimisaruandeid mitte kunagi või teeb seda väga harva. 12% vastanutest märkis, et ei oska erinevaid finantsaruandeid üldse lugeda, 56% väitis, et oskavad seda teha vaid mõnevõrra.

Finantsaruanded annavad ettevõtte olukorra kohta palju informatsiooni, kuid selleks peab neid oskama lugeda ja tõlgendada. Ecovis Vesiiri juhatuse liikme Eero Kääriku sõnul andis selle uuringu analüüs idee liita tavalisele raamatupidamisteenusele finantsolukorra monitooringupakett. „Kuigi paljud raamatupidamisteenust osutavad firmad pakuvad erinevaid konsultatsioone, on meie kogemus näidanud, et enamik väikeettevõtete juhtidest  ühe- või paarikordsest finantskonsultatsioonist reaalset abi ei saa ning pigem peljatakse sellise teenuse kõrgelennulisust ja hinda. Seetõttu otsustasime väikeettevõtjale appi tulla ja pakkuda finantsolukorra monitooringut regulaarselt ja pikema aja jooksul, kliendile arusaadavas keeles, koos tavapärase raamatupidamisteenuse paketiga“, täpsustas Käärik

Kliendiga lepitakse kokku jälgitavate andmete hulgas ja liigis ning kord kuus analüüsitakse temaga koos eelneva kuu finantstulemusi. Lisaks aidatakse võrrelda kliendi ettevõtte majandustulemusi ja suhtarve sama või sarnase tegevusala ettevõtete keskmisega, „Aitame kliendil mõista, mida erinevad rahandussuhtarvud tema firma jaoks tähendavad, kuid juhtimisotsuseid me loomulikult kliendi eest tegema ei hakka. Kuid oleme kindlad, et Eestis on palju väikeettevõtete juhte, kes ootavad abi, et paremini oma ettevõtte tervislikul seisundil silma peal hoida,“ täiendas Eero Käärik.

Ecovis Vesiir on 1997. aastal Eesti kapitalil loodud raamatupidamisteenust osutav ettevõtte. 2005. aastal saadi esimese Eesti raamatupidamisfirmana ISO 9001 kvaliteedisertifikaat. Alates 2008. aastast on Ecovis Vesiir rahvusvahelise raamatupidamisfirmade keti Ecovis liige. Ecovis Vesiiris on 20 töötajat.

Lisainformatsiooni finantsmonitooringu teenuse kohta saab siit.

Sildid