Leidsime ja aitasime parandada vea riigihangete registri süsteemis!

Riigihangete registri süsteemis oli kuni juulikuu alguseni tehniline viga, mille tõttu näidati maksuvõlglastena ka neid riigihangete pakkujaid, kes seda tegelikult ei olnud. Kuna see probleem puudutas otseselt ühte meie klienti, siis võtsime kiiresti ühendust maksuametiga, et aidata neil seda viga parandada. Selle käigus avastasime, et riigihangete registri kaudu pakkuja maksevõime kohta tehtud päring  ei kaasanud maksude ettemaksukonto saldot. Kuna maksuamet sai meie poolt osutatud veale lõpuks jälile ja selle ka parandas, sai meie klient riigihankel siiski osaleda. Ettevõtete jaoks, kes selle tehnilise vea tõttu on  riigihangetes varem välja praagitud, on see aga ilmselt tähendanud nii hea maine rikkumist kui ka võimalikku reaalselt saamata jäänud tulu. Loodame, et edaspidi saavad nii meie kliendid kui ka kõik teised ettevõtted riigihangete süsteemis edukalt pakkumisi teha!

Sildid