Ettevõtjate dilemma: kas ja miks minna üle raamatupidamisteenuse kasutamisele?

Väikeste ettevõtete puhul on raamatupidamise sisseostmine teenusena olnud alati mõistetav valik. Aasta-aastalt püütakse aga raamatupidamist nii-öelda lahendada majaväliselt ka suuremate firmade puhul. Miks see on mõistlik, mida tasub oma raamatupidajatelt teenusele üle minnes tähele panna ning kuidas astuda esimene samm, selgitab raamatupidamisfirma Vesiir OÜ asutaja ja juht Enno Lepvalts. 

„Enamasti on teenusele ülemineku põhjuseks täisajaga raamatupidaja palgakulu suurus ning liigsed kulutused töökohale. Otsitakse kuluefektiivsemat lahendust ja seda teenuse sisseost kahtlemata on,” ütleb Lepvalts.

Raamatupidamisbüroo Vesiir OÜ asutaja ja juht Enno Lepvalts

Ta nendib, et esimese sammuna on vaja mõista, et majaväline raamatupidaja ei ole oma maja töötaja, kellele saab hakata sekka muid pisikohustusi andma. „Tegemist on siiski konkreetselt raamatupidamisspetsialistiga ja tema ülesanne on raamatupidamine. Raamatupidamisteenuse pakkujalt ei ole õige eeldada ka sekretäri-asjaajaja teenust. Kui see osutub vajalikuks, tähendab see eraldi kokkuleppimist. Samuti on vaja selgeks teha, kuidas jaotatakse aruandlusega ja rahade liigutamisega seotud töölõigud.”

Raamatupidamisdokumentide üleandmise ei toimu enam ammu füüsiliselt, sest üha enam on paberit asendamas elektrooniline formaat, algselt küll pdf-ina, aga juba ka e-arvena. Küll aga on vaja selgeks teha, missuguse seisuga soovitakse raamatupidamine üle anda. Tavalisel Eesti mõttes keskmisel ettevõttel on mõttekas anda üle kogu raamatupidamisarvestus, sest vaid siis on sellel ka sisulist efekti.

Rääkides raamatupidamisprogrammidest, tuleb neile Lepvaltsi sõnul samuti värske pilguga peale vaadata. „Võib juhtuda, et senine tarkvara ei kannata enam kaasaegset infoliikumist välja – mahud on suurenenud, samuti kiirus, lisaks võib olla vaja uusi teenuseid. Ühesõnaga peab olema valmis muutusteks. Ja samuti selleks, et raamatupidamise üleandmine ei käi sõrmenipsuga – jah, pisikesel firmal võib see võtta tunnikese, aga suurematel ettevõtetel võib kuluda ka kuu.”

Kulud pole ainus ajend raamatupidamisteenusele üleminekuks

Lisaks sellele, et raamatupidamisteenuse sisseostmisel võidab ettevõte kuludelt, aitab raamatupidamisbüroo kaasamine kindlasti selgust ettevõtte juhtimisprotsessides – saab selgeks, mis on raamatupidamisspetsialisti vastutusala ja mis kohustused kuuluvad teistele, näiteks juhatuse liikmetele. Samuti on raamatupidamisbüroos enamasti tööl suure ja mitmekülgse kogemusepagasiga raamatupidajad, kes oskavad vaadata teie ettevõtte finantsasjadele hoopis kogenuma ning kõrvaltvaataja pilguga.

„Arvan, et raamatupidamisteenusega liitudes saab nii mõnigi teema konkreetsemaks. Raamatupidajast saab taustajõuga isik, kes suhtub ettevõttesse täiesti raamatupidamisalaselt ja numbripõhiselt, osates pöörata tähelepanu erinevatele võimalikele anomaaliatele ning liigsetele kuludele,” annab Lepvalts nõu. „Reeglina on oma töötajat raske kontrollida, samal ajal kui väline teenuspakkuja on huvitatud professionaalsest kuvandist ega saa endale lubada möödalaskmisi.”

Küsimusele, miks valida koostööks just Vesiir OÜ, ütleb Lepvalts, et nende büroosse on värvatud ainult tööalaselt väga motiveeritud kogemustega raamatupidajad, kes oskavad näha ka numbrite taha.

Raamatupidaja.ee sisuturundus (ST)