Soodusdividend!?

vesiir.ee

Soodusdividend – Alates 2019. aastast saavad nn. regulaarsed dividendimaksjad kasutada dividendide väljamaksmisel soodusmäära – varasema 20% (neto arvestuse puhul 20/80) asemel 14% tulumaksumäära (14/86 netoarvesusel). Kui dividendi saaja on füüsiline isik, siis kuuluv väljamaksmisel veel kinnipidamisele 7% tulumaksu. 

Esmapilgul päris hea. Võrdleme siis tavalist kõrgelt maksustatud režiimi selle soodusrežiimiga järgmise näite abil.

Selgitus Tavarežiim Soodusrežiim
Kasutada olev summa 10000 10000
Ettevõtte tulumaksu määr 20% (20/80) 14% (14/86)
Tulumaksu summa 2000 1400
Dividendi summa enne tulumaksu kinnipidamist 8000 8600
Kinnipeetava tulumaksu määr 0% 7%
Kinnipeetava tulumaksu summa 0 602
Füüsilisele isikule makse 8000 7998
Efektiivne tulumaksumäär 20% 20,02%

Niisiis kujuneb selle niinimetatud soodsama tulumaksumäära rakendamisel dividendi lõplikuks tulumaksumääraks senise 20% asemel 20,02%. Kaval hiiliv maksutõus meie endi kodanike arvel.

Hoopis keerulisem arvestus veel lisaks. Lisaks siis välisomanike ees lömitamisele sai omadele ka väänatud.

Aga sellega pole väänamine veel lõppenud.

Pöörake tähelepanu asjaolule, et füüsilisele isikule väljamaksel peetakse kinni täiendavalt tulumaksu. See tähendab, et kui uue tulumaksuvaba arvestusega hakati lugema füüsilise isiku tuluks ka saadud dividendi ehk siis esitatud näite puhul 8000 eurot, siis nö “soodusdividend” annab võimaluse lisada füüsilise isiku tulule lausa 8600 eurot ehk 7,5% rohkem. Jälle meie endi kodanike tasku kallale.

Siinkohal tekib minul küsimus, kas selline hiiliv maksutõus oli ette planeeritud või nii lihtsalt juhtus.

Arvestades, et väljamakstava dividendi summa on umbes 500 mln eurot, siis 0,02% annab riigieelarvesse meie endi kodanike taskust lisaks umbes 100 000 eurot, mida siis kergekäeliselt laiali jagada. Lisaks veel tulumaksuvaba baasi vähenemisest lisanduv füüsilise isiku tulumaksu summa.

Enno Lepvalts
Vesiir OÜ juhatuse liige