Välisvaluutas kauplemise tingimused väljaspool Eestit

Kuigi Eesti läks 1. jaanuarist 2011 üle eurole, on nendel ettevõtetel, kellel on ärihuvisid ka väljaspool Eestit, kasulik olla kursis eri riikides kehtivate välisvaluutas kauplemise tingimustega. Ecovis Grupi tehtud välisvaluutatehingute uuring kahekümnes riigis näitas, et riigiti on maksustamisreeglid ja eeskirjad üsna erinevad.

Raamatupidamise Praktik avaldas Ecovis Vesiiri artikli valuutakursside teemal.