Tähelepanu ettevõtjad! Alates 1. septembrist jõustub seadusemuudatus

Tähelepanu ettevõtjad! Alates 1. septembrist jõustub seadusemuudatus, mille järgi peetakse edaspidi osaühingute osanike nimekirju peamiselt äriregistris. Sellest tulenevalt peaksid kõik ettevõtjad üle kontrollima osanike andmed. Olulisemaid aspekte, mida ettevõtjad peaksid mõistma ja arvestama:
  1. Osaühingute osanike andmete muudatus äriregistris: Alates 1. septembrist 2023 hakkab äriregister pidama osaühingute osanike andmeid, mis seni olid osanike nimekirjas. See tähendab, et osanike andmed saavad ametliku äriregistri kande staatuse ning need andmed on avalikult kättesaadavad ja usaldusväärsed.
  2. Osa heauskse omandamise võimaldamine: Muudatuse eesmärk on võimaldada osa heauskset omandamist, mis tähendab, et isikud saavad usaldada äriregistris kantud osanike andmeid ning nende andmete põhjal on võimalik osaühingu osade omandamist heauskselt läbi viia.
  3. Omandi üleminek äriregistriga: Osa võõrandamise tehingute korral loetakse alates äriregistrisse kande tegemisest osa omand üle läinuks. See tähendab, et kande tegemisega äriregistrisse muutub osa omandiõigus ametlikult üle kantavale isikule.
  4. Andmete õigsus ja vastutus: Osaühingu osanikud peavad tagama, et nende osanike andmed äriregistris on õiged. Samuti peab osanik teavitama osaühingu juhatust osanike andmetes toimunud muudatustest ning juhatus peab edastama need andmed äriregistrile.
  5. Vastuväited ja andmete korrigeerimine: Puudutatud isikud (sh osanikud) saavad kuni 2024. aasta 31. augustini esitada äriregistrile põhistatud vastuväiteid osanike andmete õigsuse kohta. See võimaldab vaidlustada ebaõiged andmed ja tagada andmete usaldusväärsus.
  6. Erandid osanike nimekirja pidamisel: Osanike nimekirja võib pidada ka Eesti väärtpaberite registri pidaja või osaühing ise, kui osaühing on põhikirjas kaldunud kõrvale osa võõrandamise vorminõuetest. Sellisel juhul kehtivad teatud erisused osanike andmete avalikkuse ja usaldusväärsuse osas.

Üldiselt on muudatused suunatud osaühingute osanike andmete usaldusväärsuse ja avaliku kättesaadavuse tagamisele ning osa heauskse omandamise võimaldamisele. Ettevõtjate jaoks tähendab see suuremat selgust ja kindlust osade omandamisel ning suuremat usaldust äriregistrisse kantud andmete suhtes. Siiski on oluline jälgida muudatustega seotud tähtaegu ja kohustusi, et tagada korrektne andmete esitamine ja muutuste teavitamine äriregistris.