Ecovis Vesiir on Eesti Raamatupidamisettevõtete Liidu asutajaliige

Ecovis Vesiir kirjutas täna, 16. juunil 2010.a., koos teiste asutajaliikmetega alla  Eesti Raamatupidamisettevõtete Liidu (ERPEL) asutamislepingule. ERPELi eesmärk on tõsta raamatupidamisteenuse kvaliteeti ning ettevõtjate teadlikkust osutatavast teenusest.

Eestis tegutseb praegu ligi 1000 raamatupidamisteenust osutavat ettevõtet. Seetõttu on raamatupidamisteenuse sisu ja kvaliteet kohati väga erinev. ERPELi eesmärk on töötada välja ühtne raamatupidamisteenuse osutamise standard, aidata kaasa majandusarvestusvaldkonna arengule ning ka liikmete atesteerimine iga kahe aasta järel.

„Ecovis Vesiir sai 2005. aastal esimesena Eestis ja ühena esimestest raamatupidamisfirmadest Euroopas ISO 9001 kvaliteedisertifikaadi. Loodame väga, et saame anda omapoolse panuse Eesti raamatupidamisteenuse standardi väljatöötamisse,“ märkis Ecovis Vesiiri juhatuse liige Eero Käärik.

Raamatupidamisfirmade Liidu liikmeks võivad olla juriidilised isikud, kelle põhitegevusala on raamatupidamisteenuse osutamine, kes on tegutsenud raamatupidamise valdkonnas vähemalt 2 aastat, kus on vähemalt 5 töötajat ning kelle kvaliteedijuhtimissüsteem vastab Liidu poolt kehtestatud Raamatupidamisteenuse osutamise standardile.

Eero Käärik täpsustas, et lisaeelduseks on vastutuskindlustuse olemasolu. „ Meie oleme seda pidanud kliendi jaoks enesestmõistetavaks garantiiks, et raamatupidaja eksimuse korral korvab tekkinud kahju kindlustus. Selline praktika on laialt levinud ja isegi kohustuslik paljudes riikides. Hea, et sellest on nüüd ka Eestis rääkima hakatud.“

Ecovis Vesiir on 1997. aastal Eesti kapitalil loodud raamatupidamisteenust osutav ettevõtte. Alates 2005. aastast on ettevõttel ISO 9001 kvaliteedisertifikaat. Alates 2008. aastast on Ecovis Vesiir rahvusvahelise raamatupidamisfirmade keti Ecovis liige. Ecovis Vesiiris on 20 töötajat.