Ettevõtte asutamine ühe sendiga? Osaühingu asutamine ja osakapitali muudatused

Kui mul on 1 sent? Eesti ärimaastikul toimus hiljuti oluline muudatus, mis muudab osaühingu asutamise senisest palju kättesaadavamaks. Alates 1. veebruarist 2023 ei pea osaühingu asutamisel enam muretsema vähemalt 2500 eurose osakapitali pärast – nüüd võib ettevõtte asutada vaid ühe sendiga. See summa kujutab endast uut minimaalset osakapitali nõuet, viidates minimaalsele osa nimiväärtusele, mis võib kuuluda ühele osanikule.

Muudatuse tuules tekib küsimus: mis väärtus on ühel sendil äriühingu osakapitalis? Enne muudatust pidi osaühingu osakapital olema vähemalt ühe euro suurune, et osaühingu asutada. Sissemakse tegemise nõue oli olemas, kuid selle täitmist sai edasi lükata. Nüüd on kohustuslik osakapitali summa kohe sissemaksta, kuigi see summa võib olla sümboolne.

See lihtsustus võib tunduda ahvatlev, kuid tuleb olla teadlik ka teatud riskidest. Kui osaühingu osakapital on alla 2500 euro, võib pankrotimenetluse korral ajutine pankrotihaldur nõuda osanikelt vahe täitmist kuni seadusega sätestatud minimaalse osakapitali suuruseni. See tähendab, et osanikud võivad endiselt olla vastutavad kuni 2500 euro suuruse summa eest, hoolimata sellest, et osakapital on vaid üks sent.

Osaühingud, mis on loodud enne seda seadusemuudatust ja kus osakapitali suurus oli 2500 eurot, võivad nüüd vähendada oma osakapitali miinimumini, kui see on vajalik. Kuid see protsess nõuab osanike koosolekut, võlausaldajate teavitamist ja ametlikes teadaannetes avaldamist ning lõppkokkuvõttes äriregistrile avalduse esitamist.

Võimalus asutada osaühing ühe sendiga avab uued võimalused paljudele ettevõtlikele inimestele, kes soovivad oma äriideid ellu viia. Samas tuleb igal ettevõtjal olla valmis vastutama ja tegema läbimõeldud otsuseid osakapitali suuruse osas. Kui soovite asutada oma ettevõtte või vajate raamatupidamisteenust ja asjatundlikku nõu, pöörduge julgelt meie poole. Meie kogemustepagas on teie teenistuses, et tagada teie äri sujuv start ja edukas kasv. Helistage 502 5203 või kirjutage enno@vesiir.ee.