Kuidas maksta dividende?

Kuidas maksta dividende? Dividend on osa ettevõtte kasumist, mida makstakse välja ettevõtte aktsionäridele või osanikele. See on viis, kuidas jaotada ettevõtte tulu nende vahel, kes on investeerinud ettevõttesse, omandades osa selle aktsiatest või osadest.

Mitte üheski seaduses pole kirjas, et ettevõtja peab endale palka maksma. Küsimus tekib aga siis, kui väikeettevõtja teeb igapäevaselt palehigis tööd, soovib selle eest tulu, kuid palka endale ei maksa. Kui ta saab palga asemel tulu kuidagi teisti, siis tulevad mängu tõlgendused. Kõige tavalisem on see, et ettevõtja maksab endale dividendi. Kuid päris niisama lihtsalt ei saa öelda, et ma maksan endale palga asemel dividendi!

Dividendide maksmise protsess ei ole lihtsalt raha välja kirjutamine – see nõuab teatud ettevalmistust ja mõistmist, et vältida seaduserikkumisi ja maksuprobleeme. Seetõttu on oluline olla kursis kehtivate regulatsioonidega ja vajadusel konsulteerida spetsialistidega. Tee dividendide maksustamise teema endale selgeks, et vältida Maksuameti korraldatud kampaaniaid rõhumaks kodanike maksukuulekusele.

Millised on eeldused dividendide maksmiseks?
1. Ettevõtte osakapital peab olema täies ulatuses sisse makstud.
2. Enne dividendide maksmist peab ettevõttel olema kinnitatud majandusaasta aruanne.
3. Ettevõttes peab olema jaotamata kasumit ehk dividende võib maksta ainult jaotamata kasumi ulatuses.
4. Dividendide maksmine ei tohi kahjustada ettevõtte maksevõimet. Peale dividendide maksmist ei tohi ettevõtte omakapital olla väiksem kui seadusega ette nähtud piirmäär.


Dividendide maksmise otsustamine ja vormistamine
Otsuse dividendide maksmise kohta teevad tavaliselt osanikud või aktsionärid üldkoosolekul. See otsus baseerub eelmise majandusaasta finantstulemustele. Kui ettevõte on teeninud kasumit ja ei vaja seda laenu tagasimaksmiseks ega investeeringuteks, võivad omanikud otsustada osa sellest kasumist dividendidena välja maksta.

Kui ettevõttel on mitu osanikku, on oluline, et otsus vormistatakse juristi abiga. Sellega välditakse võimalikke arusaamatusi ja vaidlusi tulevikus. Olles ettevõtte ainuomanik, siis vormista dividendide otsus alati ja kas või vabas vormis, nii on korrektne.

Näide: Ettevõtte X ainuosanik Marko otsustas maksta dividende 2022.a. majandusaasta aruande alusel 2000 eurot. Märgi kuupäev ja digiallkirjasta.

Dividendi maksmise maksustamine ja deklareerimine
Eestis on dividendid tavaliselt maksustatavad tulumaksuga määras 20/80, kuid regulaarse maksmise korral võib määr olla 14/86 (nn madala maksumääraga). Kui madala maksumääraga dividende jaotatakse füüsilistele isikutele, tuleb väljamaksest veel kinni pidada 7% tulumaksu. Teatud juhtudel võivad kehtida ka soodsamad maksumäärad või maksuvabastused. Kui ettevõte maksab dividende, peab ta deklareerima ja maksma tulumaksu. Eestis rakendatakse kassapõhist maksustamist, mis tähendab, et maksukohustus tekib hetkel, kui dividende tegelikult makstakse. Kui dividendisaajaks on välisriigi resident, tuleb arvestada ka topeltmaksustamise vältimise lepingutega.

Näide: Dividendid tuleb ka deklareerida TSD-l maksmisele järgneva kuu 10. kuupäevaks ja samaks tähtajaks peab maksma ka tulumaksu.


Mis toob tulevik? Dividendi maksustamine aastal 2025?
Alates 01.01.2025 on Eestis dividendide maksustamise tulumaksumäär 22/78. Regulaarselt makstavate dividendide soodusmäär 14/86 tühistatakse.


Dividendide väljamaksmine
Pärast otsuse vormistamist ja maksukohustuse täitmist saab ettevõte alustada dividendide tegelikku väljamaksmist.

Dividendide väljamaksetega ei tohiks tekitada igavest regulaarsust, sest see on tõlgendatav palgana. Kõige parem oleks maksta dividende korra kvartalis, kuid vältida tuleks igakuist maksmist. Kuigi palgamaksmine pole kohustuslik, on võlaõigusseaduse järgi õigus nõuda mõistlikku töötasu maksmist ning seda võib lõpuks otsustada kohus. Erimeelsuste vältimiseks soovitame palka maksta seaduse järgi ehk iga kuu.

Dividendide maksmine on äriseadustikuga reguleeritud, et milliste kriteeriumite alustel ja kui palju võib maksta. Kui neid reegleid rikkuda, siis on antud maksuametile võimalus vastupidist väita, et see pole dividend. Maksude optimeerimine seaduse piires on lubatud. Kuid kui dividendide maksmisel seadust eirata, siis tuleb valmis olla selleks, et väljamakse võidakse klassifitseerida mitte dividendiks. Igal ettevõtjal on oma valulävi!

Kui vajate abi dividendide teemal, siis helistage 502 5203 või kirjutage enno@vesiir.ee.